SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 18. Petak, 26. travnja 2024.
OPĆINA LOPAR

12.

Temeljem odredbe članka 39. stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br 83/23), odredbe članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21 i 33/22) i Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Lopar za razdoblje 2024.-2028. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/24) Općinsko vijeće Općine Lopar na 23. sjednici održanoj dana 16. travnja 2024. godine, donosi

I. IZMJENE I DOPUNE

Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Lopar za razdoblje 2024. – 2028. godine

Članak 1.

U članku 13. stavak 1. između stavki 27. i 28. dodaje se stavka 27a i to kako slijedi:

*tablica se nalazi u prilogu*

U članku 13. stavak 1. kod stavke Redni broj dozvole 10 mijenja se k.č. u 10160/1

U članku 13. stavak 2. mijenja se broj dozvola iz „29“ u „32“.

Članak 2.

U članku 16. stavka 4. mijenja se iz „natječaju iz članka 16. ovoga Plana“ u „natječaju iz članka 17. ovoga Plana“.

Članak 3.

U članku 17. stavka 1. miče se „stavka 5.“

U članku 17. stavka 1. podstavka 4 „prethodno iskustvo i dobro i odgovorno obavljanje djelatnosti, odnosno korištenje pomorskog dobra – najviše 20% ocjene ponude“ mijenja se u „najviše 10% ocjene ponude“.

Članak 4.

U članku 18. stavka 1. podstavka 1. mijenja se iz „članka 12.“ u „članka 13.“.

U članku 18. stavka 1. podstavka 11. mijenja se iz „Lopar d.o.o.“ u „Loparko d.o.o.“

Članak 5.

U članku 19. mijenja se iz „članka 17.“ u „članka 18.“

Članak 6.

U članku 21. stavka 1. mijenja se iz „članka 15.“ u „članka 16.“

Članak 7.

Članak 25. nadopunjava se kako slijedi:

(1) Kod obavljanja djelatnosti iznajmljivanja plovila na vodomlazni pogon i vuče plovilom u svrhu zabave, ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru dužan je:

• Pridržavati se uvjeta sigurnosti plovidbe koje utvrđuje nadležna lučka kapetanija u postupku izdavanja dozvole;

• Ne približavati se na udaljenost od 50 metara od zaštitne plutajuće brane uređene plaže, odnosno 150 metara od obale neuređene plaže te postaviti i održavati sigurnosni koridor označen plutajućim branama

Posebni uvjeti za lokaciju 1 – Podrapost

U odnosu na plovila na vodomlazni pogon i plovilo za uslugu vuče:

• Mora se obavljati isključivo izvan morske ograde uređene plaže;

• Područje uplovljavanja / isplovljavanja označiti sigurnosnim koridorom: baza vodenog prolaza na obali širine min 10m, a na vrhu vodenog prolaza na širine min 50m, dužina istog 80m od obale prema vani;

• Vodeni prolaz na morskoj površini označiti s obje strane podjednako od bazu na obalu nanizanim plovcima u razmaku od 1m bijele boje, s plutačama postavljenim svakih 25m narančaste boje promjera od 30cm, a završetak vodenog prolaza s plutačom posebne oznake – žute boje promjera 50cm;

• Vodeni prolaz postaviti u prostoru s ishodištem na obali sa koordinatama:

• Točka 1:

geografska širina "=44"49`05,8"N

geografska dužina "=014"44`21,5"E

• Točka 2:

geografska širina "=44"49`05,5"N

geografska dužina "=014"44`21,7"E

• zabranjeno je glisiranje i kupanje unutar postavljenog lijevka (što mora biti vidno označeno), a po isplovljenju iz lijevka vodeni skuteri/sredstvo za vuču ne smiju ploviti na udaljenosti manjoj od 50m od zaštitne plutajuće barijere plaže, niti smiju glisirati na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale;

• uplovljavanja/isplovljavanja plovila (jet ski, plovila za sredstvo za vuču) mora se obavljati minimalnom brzinom;

• korisnici usluga moraju biti osigurani policom osiguranja, a plovila osigurana policom osiguranja za eventualne štete nastale prema trećim osobama;

• iznajmitelj je dužan pratiti vremensku prognozu i vremenske uvjete, te se zabranjuje iznajmljivanje jet ski odnosno obavljanje djelatnosti vuče ukoliko postoji opasnost zbog pogoršanih vremenskih uvjeta

• dužnost ne približavanja na udaljenosti od 50 metara od zaštitne plutajuće brane uređene plaže, odnosno 150 metara od obale neuređene plaže;

• pružanje usluga obavljati isključivo od izlaska do zalaska sunca.

U odnosu na vodeni skuter:

• postaviti oznaku obavijesti o morskom prostoru povećanog opreza na kojem se obavljaju sportske aktivnosti plovidbe vodenim skuterom je u gornjem dijelu oznake narančasta podloga sa znakom upozorenja i tekstom „Upozorenje/Warning“, a u donjem dijelu oznake bijela podloga na kojoj se nalazi simbol vodenog skutera unutar jednakostraničnog trokuta žute boje s tekstom „Područje plovidbe vodenih skutera/Jet Ski Area“

• plovila na vodomlazni pogon može se izdavati samo osobama koje su osposobljene za upravljanje tom vrstom plovila;

• plovilo na vodomlazni pogon mora imati sigurnosnu narukvicu koja tijekom plovidbe mora biti pričvršćena na osobu koja upravlja plovilom na vodomlazni pogon;

• osobe koje koriste plovila na vodomlazni pogon moraju u plovidbi na sebi nositi prsluk za spašavanje odobrenog tipa i sigurnosnu kacigu;

• prilikom iznajmljivanja vodenih skutera isti moraju biti pod nadzorom i u vidokrugu iznajmitelja, te svaka neprimjerena vožnja koja ugrožava sigurnost plovidbe ili vožnja izvan dozvoljene zone mora biti onemogućena daljinskim ograničavanjem brzine skutera ili na drugi sofisticirani način;

• na obali na vidljivom mjestu mora biti osiguran način izvješćivanja korisnika skutera o svim uvjetima iznajmljivanja i korištenja i to na najmanje hrvatskom i engleskom jeziku.

U odnosu na sredstvo za vuču:

• pored opreme propisane za navedeno plovilo isto mora imati sigurnosnu narukvicu i konveksni retrovizor;

• prilikom obavljanja djelatnosti sredstva za vuču tijekom plovidbe uvijek se moraju nalaziti dva člana posade;

• sve osobe na brodici (gliseru) čija brzina prelazi 20čv moraju za vrijeme plovidbe nositi prsluke za spašavanje osim ako se nalaze u zatvorenom prostoru

Posebni uvjeti za lokaciju 2 – Podrapost

• mora se obavljati isključivo izvan morske ograde uređene plaže;

• područje uplovljavanja / isplovljavanja označiti sigurnosnim koridorom: baza vodenog prolaza na obali širine min 10m, a na vrhu vodenog prolaza na širine min 50m, dužina istog 70m od obale prema vani;

• Vodeni prolaz na morskoj površini označiti s obje strane podjednako od bazu na obalu nanizanim plovcima u razmaku od 1m bijele boje, s plutačama postavljenim svakih 25m narančaste boje promjera 30cm, a završetak vodenog prolaza s plutačom posebne oznake – žute boje promjera 50cm;

• Vodeni prolaz postaviti u prostoru s ishodištem na obali sa koordinatama:

• Točka 1:

geografska širina "=44"49`10,3"N

geografska dužina "=014"44`17,1"E

• Točka 2:

geografska širina "=44"49`09,9"N

geografska dužina "=014"44`17,1"E

• Zabranjeno je glisiranje i kupanje unutar postavljenog lijevka (što mora biti vidno označeno), a po isplovljenu iz lijevka brodine ne smiju ploviti na udaljenosti manjoj od 50 metara od zaštitne plutajuće barijere plaže, niti smiju glisirati na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale;

• Potrebno je postaviti oznaku obavijesti o morskom prostoru povećanog opreza na kojem se obavljaju sportske aktivnosti

Posebni uvjeti za lokaciju 15 - Livačina

• Mora se obavljati isključivo izvan morske ograde uređene plaže;

• Područje uplovljavanja / isplovljavanja označiti sigurnosnim koridorom: baza vodenog prolaza na obali širine min 10m, a na vrhu vodenog prolaza na širine min 50m, dužina istog 60m od obale akvatorija Luke San Marino;

• Vodeni prolaz na morskoj površini označiti s obje strane podjednako od bazu na obalu nanizanim plovcima u razmaku od 1m bijele boje, s plutačama postavljenim svakih 25m narančaste boje promjera od 30 cm, a završetak vodenog prolaza s plutačom posebne oznake – žute boje promjera 50cm;

• Vodeni prolaz postaviti u prostoru s ishodištem na obali sa koordinatama;

• Točka 1:

geografska širina "=44"49`26,7"N

geografska dužina "=014"44`56,7"E

• Točka 2:

geografska širina "=44"49`27,4"N

geografska dužina "=014"44`57,3"E

• Zabranjeno je glisiranje i kupanje unutar postavljenog lijevka (što mora biti vidno označeno), a po isplovljavanju iz lijevka brodine ne smiju ploviti na udaljenosti manjoj od 50 metara od zaštitne barijere plaže, niti smiju glisirati na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale;

• Potrebno je postaviti oznaku obavijesti o morskom prostoru povećanog opreza na kojem se obavljaju sportske aktivnosti.

(2) Kod obavljanja djelatnosti iznajmljivanja opreme za rekreaciju i sport za kategoriju plovila pogonjenih ljudskom snagom potrebno je pridržavati se uvjeta utvrđenih od strane nadležne lučke kapetanije u postupku izdavanja dozvole,

(3) Kod obavljanja djelatnosti iznajmljivanja plažne opreme, ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru dužan je:

• držati plažnu opremu (suncobrani, ležaljke i sl.) uredno složene  i smještene na dijelu pomorskog dobra koje je dozvolom na pomorskom dobru određeno za njihov smještaj i izdavanje,

• spremati plažnu opremu na dio pomorskog dobra koje je dozvolom na pomorskom dobru određen za njihov smještaj i izdavanje kada korisnik prestane koristiti plažnu opremu,

• redovito održavati i čistiti pomorsko dobro na kojem se izdaje dozvola,

(4) Kod obavljanja ugostiteljske djelatnosti ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru dužan je priključiti se na vodovod i odvodnju, a ako te mogućnosti nema, dužan je postaviti spremnik za vodu i odvodnju.

(5) Kod obavljanja zabavne i rekreacijske djelatnosti sredstvom vodeni zabavni park ovlaštenik dozvole dužan je pridržavati se slijedećih uvjeta:

• Vodeni zabavni park postaviti isključivo na dijelu morskog akvatorija unutar ograđenog prostora plaže (zaštitne ograde za kupače);

• Sredstva za iznajmljivanje unutar vodenog zabavnog parka moraju biti sigurno usidrena, te posjedovati propisane ateste;

• Vodeni zabavni park za vrijeme rada mora biti pod stalnim nadzorom stručno osposobljenih osoba koje mogu pružiti stručnu pomoć;

• Korisnik dozvole dužan je prije svakog iznajmljivanja sredstava vodenog zabavnog parka upoznati i upozoriti korisnike sa sigurnim načinom korištenja navedenih usluga;

• Pružanje navedenih usluga obavljati isključivo od izlaska do zalaska sunca

• Površinu na kojoj se postavlja vodeni zabavni park, označiti razvučenim konopima sa nanizanim i povezanim plutačama bijele boje s maksimalnim razmakom 1 metar. Na istaknutim mjestima aqua parka plutače moraju biti žute boje;

(6) Prilikom obavljanja djelatnosti, ovlaštenici dozvole dužni su se pridržavati odredbi Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru, Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske te Odluke o redu na pomorskom dobru Općine Lopar

Članak 8.

Ove I. Izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-02/24-01/3

URBROJ: 2170-24-01-24-3

Lopar, 16. travnja 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2324&mjesto=51281&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr