SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 33. Petak, 2. prosinca 2005.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 HTML

65.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00 i 114/01) i članka 47. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/03 i 23/05) Poglavarstvo Grada Novog Vinodolskog, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 24. studenoga 2005. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK
o dopuni Zaključka o određivanju visine iznosa troškova, naknada i cijena u gospodarenju građevinskim zemljištem

1. U točki 2. Zaključka o određivanju visine iznosa troškova, naknada i cijena u gospodarenju građevinskim zemljištem (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 16/95, 24/95 i 1/96), iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»Ukoliko se radi o kupnji zemljišta u III. ili IV. zoni građevinskog zemljišta za izgradnju proizvodno-industrijskog ili poljoprivrednog pogona, u visinu iznosa troškova građevinskog zemljišta ne uračunava se trošak pripreme građevinskog zemljišta, a kod visine naknada renta za navedene djelatnosti i zone iznosi 00,00 kn.«

»Tko kupi građevinsko zemljište koristeći se pogodnostima iz prethodnog stavka ove točke Zaključka dužan ga je sukladno istoj privesti namjeni, u protivnom ostvarena razlika troškova i naknada smatra se stjecanjem bez osnova, koju razliku je kupac dužan vratiti prodavatelju zajedno sa obračunatim zakonskim zateznim kamatama od dana dospijeća kupoprodajne cijene zemljišta do isplate.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

2. Ovaj Zaključak o dopuni Zaključka o određivanju visine iznosa troškova, naknada i cijena u gospodarenju građevinskim zemljištem stupa na snagu idućeg dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 944-01/05-01/91

Ur. broj: 2107/02-03-05-3

Novi Vinodolski, 25. studenoga 2005.

POGLAVARSTVO GRADA
NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik Poglavarstva
Oleg Butković, dipl. ing., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr