SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 33. Petak, 2. prosinca 2005.
GRAD KRALJEVICA
3B2 HTML

31.

Na temelju odredbe članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 4. sjednici održanoj dana 22. studenoga 2005. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata komunalne infrastrukture
za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2005. godinu za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom i

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 2.

Ovim Programom utvrđuje se popis planiranih objekata i procjena troškova gradnje s naznakom izvora financiranja po djelatnostima kako slijedi:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 3.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 1.651.000 kuna, od toga iz sredstava komunalnog doprinosa 500.000 kuna, a iz ostalih sredstava Proračuna 1.151.000 kuna.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ovog Programa stavlja se izvan snage Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2005. godinu donijet na sjednici Gradskog vijeća dana 9. ožujka 2005. godine.

Klasa: 363-01/05-01/32

Ur. broj: 2170/08-08-05-03

Kraljevica, 22. studenoga 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Danijel Frka, v.r.

 

Program gradnje objekata   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr