SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 33. Petak, 2. prosinca 2005.
GRAD KRALJEVICA
3B2 HTML

28.

Temeljem članka 27. Statuta Grada Kraljevice («Službene novine« broj 34/01) i članka 21. i članka 30. Poslovnika o radu Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Kraljevice, Gradsko vijeće, na 4. sjednici održanoj dana 22. studenoga 2005. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova Odbora za sport

Članak 1.

Osniva se Odbor za sport kao stalno radno tijelo Gradskog vijeća Grada Kraljevice.

Članak 2.

Odbor za sport:

- prikupljanja cjelovite informacije o članstvu i aktivnostima sportskih udruga koje djeluju na području Grada Kraljevice,

- kvalitetno prati rad sportskih udruga,

- razmatra osiguravanje potreba građana u području sporta,

- predlaže mjere u svezi s promicanjem sportske djelatnosti i aktivnosti,

- predlaže strategiju razvoja sporta na području Grada Kraljevice,

- prati provođenje utvrđene strategije razvoja sporta,

- predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka iz svog djelokruga,

- surađuje sa sportskim udrugama na području Grada Kraljevice,

- razmatra pitanja iz svog djelokruga po nalogu predsjednika Vijeća,

- usko surađuje s članom Gradskog poglavarstva zaduženim za sport,

- obavlja i druge poslove utvrđene aktima Gradskog vijeća.

Članak 3.

Odbor za sport ima predsjednika, dopredsjednika i tri člana koji se mogu birati iz redova gradskih vijećnika, stručnih i javnih djelatnika.

Članak 4.

U Odbor za sport izabrani su:

- Marinko Čandrlić - za predsjednika,

- Darko Jakovčić - za dopredsjednika,

- Ljubo Malenica - za člana,

- Danijel Romić - za člana,

- Duško Žic - za člana.

Članak 5.

Mandat predsjednika, dopredsjednika i članova Odbora za sport traje do isteka mandata ovog saziva Gradskog vijeća.

Članak 6.

Administrativne i stručne poslove za potrebe rada Odbora za sport obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Kraljevice, Služba društvenih djelatnosti.

Članak 7.

Odluka o osnivanju Odbora za sport objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osam dana od dana objave.

Klasa: 620-01/05-01/17

Ur. broj: 2170/08-08-05-02

Kraljevica, 22. studenoga 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Danijel Frka, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr