SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 10. Četvrtak, 7. ožujka 2024.
OPĆINA LOPAR

3.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 5/21, 33/22), Općinsko vijeće Općine Lopar na 21. sjednici održanoj dana 01. ožujka 2024. donosi

ODLUKU

o isplati prigodnog dara (uskrsnice) umirovljenicima
s područja Općine Lopar u 2024. godini

Članak 1.

Donosi se Odluka o isplati prigodnog dara (uskrsnice) umirovljenicima s područja Općine Lopar u 2024. godini .

Članak 2.

Umirovljenicima se smatraju korisnici mirovina neovisno o kojoj se vrsti mirovine radi (obiteljskoj, starosnoj ili invalidskoj).

Članak 3.

Uskrsnica se isplaćuje pod uvjetom da korisnici mirovina iz članka 2. ove Odluke imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Lopar i da u trenutku podnošenja zahtjeva na adresi podnositelja nema financijskih obveza prema Proračunu Općine Lopar, komunalnim poduzećima Lopar Vrutak d.o.o. i Loparko d.o.o. i Turističkoj zajednici (po osnovi turističke pristojbe) većih od ukupno 15,00 EURA i ne stariji od 6 mjeseci. U ukupan iznos mirovinskih primanja ulaze domaća i strana primanja.

Članak 4.

Uskrsnica se isplaćuje na bankovni račun umirovljenika s područja Općine Lopar u iznosu 50,00 € do 31. ožujka 2024. godine, a financijska sredstva za isplatu uskrsnica umirovljenicima osigurana su u Proračunu Općine Lopar.

Članak 5.

Korisnici mirovina iz članka 2. ove Odluke koji udovoljavaju uvjetima za ostvarivanje prava na isplatu uskrsnice, trebaju dostaviti Općini Lopar:

- zahtjev za isplatu prigodnog dara (uskrsnice),

- važeću osobnu iskaznicu,

- podatak o tekućem ili žiro računu (IBAN)

- rješenje o mirovini ili odrezak od posljednje mirovine

Dokaz o primanjima za umirovljenike kao i dokaz o podmirenim obvezama prema Proračunu Općine Lopar, komunalnim poduzećima Lopar Vrutak d.o.o. i Loparko d.o.o. i Turističkoj zajednici (po osnovi turističke pristojbe), Općina Lopar pribavlja po službenoj dužnosti.

Članak 6.

Smatra se kako svim uvjetima iz čl. 5. ove Odluke udovoljavaju korisnici mirovina koji su prethodno podnijeli zahtjev za isplatu prigodnog dara (božićnice) za 2023.g. te im je zbog osnovanosti podnesenog zahtjeva od strane Općine Lopar prigodni dar i isplaćen uz dodatni uvjet nepostojanja novčanih obveza (dugovanja) prema proračunu Općine Lopar, komunalnim poduzećima Lopar Vrutak d.o.o. i Loparko d.o.o. te Turističkoj zajednici, a koje će podatke Općina Lopar pribaviti po službenoj dužnosti.

Svaka osoba iz prethodnog članka koja udovoljava uvjetima za isplatu prigodnog dara (uskrsnice) za 2024.g. ovlaštena je do dana 25. ožujka 2024.g. podnijeti zahtjev da bude izuzeta od prava na isplatu.

Članak 7.

Svi osobni podaci umirovljenika koji se u okviru ovog postupka obrađuju u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka, smatraju se poslovnom tajnom te se ne smiju ni na koji način obrađivati izvan svrhe za koju su prikupljeni, odnosno bez zakonske osnove.

Općina Lopar se obvezuje čuvati povjerljivost svih osobnih podataka te da će iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu, a nakon ostvarenja propisane svrhe svi osobni podaci će se brisati.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-02/24-01/1

URBROJ: 2170-24-01-24-4

Lopar, 1. ožujka 2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

PREDSJEDNIK

Damir Paparić, prof., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2316&mjesto=51281&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr