SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 8. Petak, 23. veljače 2024.
GRAD KRK

11.

Na temelju članka 9. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 41/14 i 83/23), članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka ( »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14, 3/22 i 47/23) i članka 40. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst, 6/21 i 47/23), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. veljače 2024. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K

o pokretanju postupka izbora članova
Savjeta mladih Grada Krka

I.

Gradsko vijeće Grada Krka pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Krka.

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Krka, sastavni je dio ovog Zaključka, ali nije predmet objave.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Grada Krka, oglasnoj ploči i u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 029-04/24-01/01

URBROJ: 2170-09-01-24-6

Krk, 20. veljače 2024.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2313&mjesto=51500&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr