SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 8. Petak, 23. veljače 2024.
GRAD KRK

8.

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 40. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko goranske županije« broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst, 6/21 i 47/23), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. veljače 2024. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete
isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo

I.

Daje se prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo, utvrđenih od strane isporučitelja komunalnih usluga - Vecla d.o.o., Krk, Lukobran 5, OIB: 33825903375, KLASA: 307-02/24-01/1, URBROJ: 2142-19-02/1-24 -2 od 5. veljače 2024. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 307-02/24-01/01

URBROJ: 2170-09-01-24-5

Krk, 20. veljače 2024.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2313&mjesto=51500&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr