SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 2. Srijeda, 17. siječnja 2024.
OPĆINA LOPAR

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i članka 45. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 5/21 i 33/22), a slijedom prijedloga službenika za privremeno obavljanje poslova pročelnika upravnih tijela, a u skladu s Proračunom Općine Lopar za 2024. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 48/23) dana 08. siječnja 2024. godine, općinski načelnik Općine Lopar donosi

PLAN

prijma u službu za 2024. godinu

I.

Donosi se Plan prijma u službu u upravna tijela Općine Lopar za 2024. godinu.

II.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravne odjele Općine Lopar utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a objavit će se i na službenoj web stranici Općine Lopar.

KLASA: 100-01/24-01/01

URBROJ: 2170-24-02-24-3

U Loparu, 8. siječnja 2024.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zdenko Jakuc, dipl.ing.el., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2307&mjesto=51281&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr