SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 30. Četvrtak, 17. studenog 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
158

154.

Na temelju članka 43. i 53. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), a sukladno Nacionalnoj strategiji o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, Županijsko poglavarstvo je na 11. sjednici 10. studenoga 2005. godine donijelo

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti na području Primorsko- goranske županije

Članak 1.

U članku 2. Odluke o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 11/03) točke 5., 6., 8., 14., 15. i 17. mijenjaju se i glase:

»5. dr. sc. Elizabeta Dadić-Hero, dr. med., Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

6. Nada Turina-Đurić, zamjenica župana Primorsko-goranske županije

8. prof. dr. sc. Romana Jerković, Grad Rijeka

14. mr. Ivo Afrić, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb

15. mr. sc. Elida Ružić, član Poglavarstva za kulturu, sport i tehničku kulturu PGŽ

17. Vedrana Fržop-Kotulovski, dr. med., član Poglavarstva za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Primorsko-goranske županije«.

Iza točke 17. dodaje se točka 18. koja glasi:

»18. Voditelj Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti«.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti članova Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti na području Primorsko-goranske županije razrješuju se:

Zoran Dragičević, dr. sc. Željko Jovanović, Vladimir Smešny, Željko Šimunić, Miomir Zelić.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/05-03/25

Ur. broj: 2170/1-11-01/5-05-7

Rijeka, 10. studenoga 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=144&mjesto=00001&odluka=154
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr