SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 32. Srijeda, 20. rujna 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

62.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. - službeni pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20 i 151/22), članka 5. Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ('Narodne novine' broj 83/22), članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine” broj 141/22), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 32. Zakona o udrugama („Narodne novine” broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine' broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13 - službeni pročišćeni tekst, 144/12, 137/15 - službeni pročišćeni tekst, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 12. sjednici održanoj 14. rujna 2023. godine, donijelo je

DRUGE IZMJENE

Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2023. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2023. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/22) Plan raspodjele sredstava Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2023. godinu iz članka 4. stavka 2. mijenja se i glasi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ove izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/80

URBROJ: 2170-30-23-6

Omišalj, 14. rujna 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2287&mjesto=51513&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr