SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 32. Srijeda, 20. rujna 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

156.

Na temelju članka 121. stavka 2. u vezi s člankom 119. stavkom 1. podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20 i 151/22), članka 52. stavka 1. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst, 16/21), Župan Primorsko-goranske županije dana 11. rujna 2023. godine, donio je

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ivana Rabljanina, Rab

I.

Nenad Debelić, predstavnik osnivača u Školskom odboru Osnovne škole Ivana Rabljanina, Rab razrješava se dužnosti člana Školskog odbora.

II.

Donata Dumičić, imenuje se na dužnost članice Školskog odbora Osnovne škole Ivana Rabljanina, Rab.

III.

Mandat novoimenovanoj članici Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/33

URBROJ: 2170-01-01/6-23-13

Rijeka, 11. rujna 2023.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2287&mjesto=00001&odluka=156
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr