SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 30. Ponedjeljak, 4. rujna 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

154.

Na temelju točke 2.3. podtočke 21. Plana intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora („Narodne novine“ broj 92/08), članka 7. i 8. Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji godine („Službene novine' broj 26/09 i 42/12), članka 52. stavka 1. točke 18. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije dana 28. kolovoza 2023. godine, donio je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o imenovanju članova Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o imenovanju članova Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 30/21, 42/22 i 9/23), u članku 2. točke 3. i 8. mijenjaju se i glase:

„3. Izabela Linčić Mužić, pročelnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, članica“

8. Marko Modrić, ravnatelj Javne ustanova 'Priroda', ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Primorsko-goranske županije, član“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama“.

KLASA: 024-01/23-01/31

URBROJ: 2170-01-01/6-23-30

Rijeka, 28. kolovoza 2023.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl.ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2285&mjesto=00001&odluka=154
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr