SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 30. Ponedjeljak, 4. rujna 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

38.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 61. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09, 15/13, 7/18, 2/19, 13/20, 41/20 – pročišćeni tekst i 8/21), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolske općine, općinski načelnik Općine Vinodolske općine, dana 10. kolovoza 2023. godine, donosi

PRAVILNIK

o izmjenama Pravilnika
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Vinodolska općina

Članak 1.

Naziv ovog Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/21, 6/21, 26/21 i 8/22), mijenja se i glasi „Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolske općine“ (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Članak 2.

U Sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Sistematizacija), kao sastavnom dijelu Pravilnika, kod radnog mjesta pod brojem 1. PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA, kod Opisa razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, Stručno znanje, riječi „magistar struke ili stručni specijalist“ zamjenjuju se riječima „sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij“.

Članak 3.

U Sistematizaciji kod radnog mjesta pod brojem 2. VODITELJ ODSJEKA ZA PRORAČUN, FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI U ODJEKU ZA PRORAČUN, FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI, kod Opisa razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, Stručno znanje, riječi „sveučilišni ili stručni prvostupnik“ zamjenjuju se riječima „sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij“.

Članak 4.

U Sistematizaciji kod radnog mjesta pod brojem 3. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE U ODSJEKU ZA PRORAČUN, FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI, kod Opisa razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, Stručno znanje, riječi „magistar struke ili stručni specijalist“ zamjenjuju se riječima „sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij“.

Članak 5.

U Sistematizaciji kod radnog mjesta pod brojem 4. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE U ODSJEKU ZA PRORAČUN, FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI, kod Opisa razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, Stručno znanje, riječi „magistar struke ili stručni specijalist“ zamjenjuju se riječima „sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij“.

Članak 6.

U Sistematizaciji kod radnog mjesta pod brojem 7. VODITELJ ODSJEKA ZA KOMUNALNU DJELATNOST I PROSTORNO PLANIRANJE U ODSJEKU ZA KOMUNALNU DJELATNOST I PROSTORNO PLANIRANJE, kod Opisa razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, Stručno znanje, riječi „sveučilišni ili stručni prvostupnik“ zamjenjuju se riječima „sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij“.

Članak 7.

U Sistematizaciji kod radnog mjesta pod brojem 8. VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE U ODSJEKU ZA KOMUNALNU DJELATNOST I PROSTORNO PLANIRANJE, kod Opisa razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, Stručno znanje, riječi „magistar struke ili stručni specijalist“ zamjenjuju se riječima „sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij“.

Članak 8.

U Sistematizaciji kod radnog mjesta pod brojem 9. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE U ODSJEKU ZA KOMUNALNU DJELATNOST I PROSTORNO PLANIRANJE, kod Opisa razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, Stručno znanje, riječi „magistar tehničke ili društvene znanosti ili stručni specijalist tehničke ili društvene znanosti“ zamjenjuju se riječima „sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij društvene ili tehničke struke“.

Članak 9.

U Sistematizaciji kod radnog mjesta pod brojem 10. VIŠI REFERENT - KOMUNALNI REDAR U ODSJEKU ZA KOMUNALNU DJELATNOST I PROSTORNO PLANIRANJE, kod Opisa razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, Stručno znanje, riječi „sveučilišni ili stručni prvostupnik“ zamjenjuju se riječima „sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij“.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

KLASA: 024-03/23-01/11

URBROJ: 2170-34-1-6-1

Bribir, 10. kolovoza 2023.

Općinski načelnik

Daniel Grbić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2285&mjesto=91253&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr