SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 28. Petak, 4. kolovoza 2023.
OPĆINA PUNAT

23.

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 36/22), Općinsko vijeće Općine Punat na 14. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2023. godine donosi

ODLUKU

o potvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture

javnog dobra u općoj uporabi stečene danom njezine izgradnje ili uređenja

Članak 1.

Potvrđuje se svojstvo komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Punat na nekretninama oznake k.č. 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 344/1 k.o. Stara Baška – komunalna infrastruktura – groblje Stara Baška.

Članak 2.

Komunalna infrastruktura iz članka 1. ove Odluke u naravi je komunalna infrastruktura- groblje, a isto nije evidentirano u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama u skladu sa stvarnim stanjem.

Primjenom odredbe članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a temeljem Geodetskog elaborata evidentiranja izvedenog stanja komunalne infrastrukture, broj 2023-052, izrađen u svibnja 2023. godine od strane Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Damjan Milenković, Omišaljska 11, 51500 Krk, evidentirat će se stvarno stanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke te će se kao novo stanje provesti upis javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat, OIB:59398328383.

Članak 3.

Ova Odluka služi kao potvrda stvarnog stanja komunalne infrastrukture nastale danom njezine izgradnje odnosno uređenja za potrebe provođenja geodetskog elaborata izvedene komunalne infrastrukture iz članka 2. ove Odluke u katastru i zemljišnim knjigama, a sukladno Naputku DGU-a KLASA: 011-01/19-01/03, URBROJ: 541- 01-19-11, od 2. travnja 2019. (točci 2.1. „Dokument – temelj za izradu elaborata“), a dužni su je provesti Općinski sud u Crikvenici, Stalna služba u Krku, Zemljišnoknjižni odjel i Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Krk.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

 

KLASA:024-05/23-01/3

URBROJ:2170-31-01-23-9

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2283&mjesto=51521&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr