SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 27. Četvrtak, 27. srpnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

148.

Na temelju članka 14. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu („Službene novine“ broj 43/22), članka 65. stavka 4. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 19. sjednici održanoj 20. srpnja 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o rasporedu proračunskih sredstava u sklopu projekta RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu – EU projekt

Članak 1.

U Odluci o rasporedu proračunskih sredstava u sklopu projekta RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu – EU projekt („Službene novine“ broj 25/23), u članku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

„4. SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR, KRK

Izvor: 116 Predfinanciranje EU projekata 30.000,00

32 Materijalni rashodi 30.000,00

UKUPNO 30.000,00“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/5

URBROJ: 2170-01-01/5-23-29

Rijeka, 20. srpnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2282&mjesto=00001&odluka=148
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr