SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 26. Ponedjeljak, 24. srpnja 2023.
OPĆINA PUNAT

19.

Na temelju odredbi članka 42. stavak 1. Zakona o zakladama („Narodne novine“, broj 106/18, 98/19 i 151/22) i članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 36/22), Općinsko vijeće Općine Punat na 13. sjednici održanoj dana 25. travnja 2023. godine donosi

ODLUKA

o prestanku Puntarske zaklade za starije i nemoćne osobe

1. Ovom odlukom zakladnik Općina Punat odlučuje da prestaje Puntarska zaklada za starije i nemoćne osobe, Punat, Novi put 2, OIB: 13303721383, registarski broj 00000118 (u daljnjem tekstu: Zaklada).

2. Nad Zakladom će se provesti skraćeni postupak za prestanak zaklade sukladno odredbama članka 44. Zakona o zakladama.

3. Zakladna uprava će sukladno odredbama članaka 10. i 19. Statuta Zaklade donijeti zasebnu odluku o raspodjeli preostale imovine Zaklade.

Obrazloženje

Općina Punat kao zakladnik osnovala je 2007. godine Puntarsku zakladu za starije i nemoćne osobe sa svrhom pomoći starijima i nemoćnim osobama koje žive na području općine Punat odnosno mjesta Punat i mjesta Stara Baška, pružanjem informacijske, stručne i financijske potpore programima koji potiču građansku inicijativu, volonterstvo, filantropiju, kao i drugim programima kojima se ostvaruje temeljna svrha Zaklade.

Posljednja sjednica Zaklade održana je još 2009. godine i zaklada uopće ne djeluje, nije ispunila svoje ciljeve, niti je povećala imovinu te jedinu imovinu zaklade predstavlja novčani iznos prvotno uložen od strane osnivača Općine Punat. Zaklada također nema niti neispunjenih obaveza.

Slijedom navedenog, a s obzirom da Zaklada ne djeluje već duži niz godina, ukazalo se potrebnim donijeti odluku o prestanku iste.

Sukladno odredbi članka 41. stavak 1. točke 1. Zakona o zakladama, razlog za prestanak zaklade je odluka zakladnika ili nadležnog tijela zaklade o prestanku zaklade, u skladu s aktom o osnivanju i statutom zaklade.

Odredbom članka 17. Statuta Zaklade određeno je da Zaklada prestaje na način propisan Zakonom.

Slijedom navedenog, Općinsko vijeće Općine Punat odlučilo je kao u točki 1. ove Odluke.

Nadalje, odredbom članka 44. Zakona o zakladama određeno je da se likvidacijski postupak neće provoditi ako zakladnik ili većina svih članova nadležnog tijela zaklade u slučaju iz članka 42. stavka 1. točke 1. Zakona da izjavu pred javnim bilježnikom da zaklada ne djeluje, da su ispunjene sve obveze zaklade i da je preostala imovina zaklade raspodijeljena na način određen aktom o osnivanju ili statutom.

S obzirom da Zaklada ne djeluje dugi niz godina, kao i da su sve obaveze zaklade ispunjene, ujedno su ispunjene i zakonske pretpostavke za provođenje skraćenog postupka za prestanak zaklade iz članka 44. Zakona o zakladama.

Uvidom u stanje imovine, utvrđeno je da imovinu zaklade predstavlja novčani iznos na računu zaklade od 70.224,63 kune odnosno 9.320,41 eura. Neispunjenih obveza nema.

Sukladno odredbi članka 35. stavka 8. Zakona o zakladama, u slučaju prestanka zaklade imovina se, u skladu s aktom o osnivanju ili statutom, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje zakladi iste ili slične svrhe, udruzi ili ustanovi koje imaju iste ili slične ciljeve ili jedinici lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave.

Odredbom članka 18. Statuta Zaklade određeno je da u slučaju prestanka Zaklade preostala imovina Zaklade pripada Zakladniku.

Kako na području jedinice lokalne samouprave ne djeluje slična udruga, zaklada ili ustanova, imovinu zaklade potrebno je sukladno citiranom zakonskom članku te u skladu s gore navedenom odredbom statuta predati jedinici lokalne samouprave Općini Punat, a koja je ujedno i zakladnik.

Sukladno odredbi članka 10. Statuta, o korištenju imovine Zaklade odlučuje Zakladna uprava, slijedom čega će Zakladna uprava sukladno gore navedenim zakonskim i statutarnim odredbama donijeti zasebnu odluku o predaji imovini Zaklade Općini Punat.

Članovi Zakladne uprave Zaklade su također u svrhu provođenja skraćenog postupka za prestanak Zadruge dali izjave sukladno članku 44. Zakona o zakladama da zaklada ne djeluje, da su ispunjene sve obveze zaklade i da je preostala imovina raspodijeljena u skladu sa aktom o osnivanju ili statutom.

KLASA: 024-05/23-01/2

URBROJ: 2170-31-01-23-7

Punat, 25. travnja 2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med.,v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2281&mjesto=51521&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr