SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 25. Četvrtak, 6. srpnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

126.

Na temelju članka 128. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21), članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), uz suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 352-02/22-04/2, URBROJ: 517-10-2-1-23-4 od 21. ožujka 2023. godine, Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 18. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o prestanku zaštite Spomenika prirode
„Hrast u Svetom Petru“

Članak 1.

Ovom Odlukom prestaje važiti zaštita zaštićenog područja u kategoriji Spomenik prirode – pojedinačno stablo hrasta u Svetom Petru na otoku Cresu, zaštićenog temeljem Odluke povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Primorsko-goranskoj županiji od 22. studenog 1997. godine („Službene novine“ broj 23/97), upisanog u Upisnik zaštićenih područja Uprave za zaštitu prirode pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja pod nazivom „Hrast u Svetom Petru“ pod brojem 401.

Članak 2.

Ova Odluka dostavlja se Državnoj geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar Rijeka, Odjelu za katastar nekretnina Mali Lošinj, Ispostavi Cres radi brisanja iz evidencije posebnog pravnog režima, a koji će nakon evidentiranja prestanka zaštite dostaviti Općinskom sudu u Rijeci, Zemljišnoknjižnom odjelu u Malom Lošinju, popis čestica radi brisanja zabilježbe posebnog pravnog režima u zemljišnim knjigama.

Članak 3.

Ova Odluka dostavlja se ministarstvu nadležnom za poslove zaštite prirode radi brisanja iz Upisnika zaštićenih područja.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a objavit će se i u „Narodnim novinama“.

KLASA: 024-04/23-01/4

URBROJ: 2170-01-01/5-23-28

Rijeka, 29. lipnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2280&mjesto=00001&odluka=126
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr