SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 23. Petak, 23. lipnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

102.

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“ broj 130/11), točke XIX. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. („Narodne novine“ broj 55/23), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16-pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 19. lipnja 2023. godine, donio je

O D L U K U

o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškove obrazovanja u Osnovnoj glazbenoj školi
Ive Tijardovića Delnice, Delnice

I.

Daje se suglasnost Osnovnoj glazbenoj školi Ive Tijardovića Delnice, Delnice na visinu iznosa za povećane troškove obrazovanja u školskoj 2023./2024. godini, kako slijedi:

- godišnja participacija roditelja/skrbnika iznosi 315,00 eura (od čega je 15,00 eura upisnina, te preostali dio participacija koji se plaća u 10 mjesečnih obroka),

- roditelj/skrbnik koji u školi ima upisano dvoje djece plaća puni iznos upisnine za svako dijete, te 90% od ukupnog iznosa mjesečnih obroka,

- za treće i svako sljedeće dijete roditelj/skrbnik plaća puni iznos upisnine, dok se mjesečni obroci ne plaćaju,

- roditelj/skrbnik čije dijete pohađa dva programa u školi, plaća jednu upisninu, a mjesečni obroci uvećani su za 15,00 eura (ukupno 45,00 eura mjesečno).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/24

URBROJ: 2170-01-01/6-23-18

Rijeka, 19. lipnja 2023.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl.ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2278&mjesto=00001&odluka=102
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr