SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 23. Petak, 23. lipnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

100.

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“ broj 130/11), točke XIX. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. („Narodne novine“ broj 55/23), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16-pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 19. lipnja 2023. godine, donio je

O D L U K U

o davanju suglasnosti na visinu iznosa za
povećane troškove obrazovanja u Glazbenoj školi
Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Rijeka

I.

Daje se suglasnost Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova Rijeka, Rijeka na visinu iznosa za povećane troškove obrazovanja u školskoj godini 2023./2024., kako slijedi:

- godišnja participacija roditelja/skrbnika za školovanje učenika osnovne glazbene škole - 284,00 eura, a za školovanje učenika srednje glazbene škole - 214,00 eura,

- roditelji/skrbnici čija su djeca (dva ili više) upisana u osnovnu ili srednju glazbenu školu plaćaju puni iznos participacije samo za jedno dijete, dok za ostalu djecu plaćaju 50% iznosa participacije,

- roditelji/skrbnici čija su djeca (dva ili više) upisana u osnovnu glazbenu i srednju glazbenu školu plaćaju za jedno dijete u osnovnoj glazbenoj školi puni iznos participacije, dok za ostalu djecu u osnovnoj i srednjoj školi plaćaju 50% iznosa participacije,

- plaćanja participacije u cijelosti oslobađaju se učenici koji uz stručno (glazbeno) obrazovanje polaze i općeobrazovno obrazovanje u glazbenoj školi, učenici – djeca HRVI Domovinskog rata,

- roditelj/skrbnik može biti oslobođen plaćanja participacije u cjelokupnom iznosu ili u visini 50% participacije (zbog financijskih problema u obitelji).

Isto se ne odnosi na roditelja/skrbnika učenika koji ponavlja razred, osim ukoliko učenik ne ponavlja razred iz zdravstvenih razloga.

- korištenje instrumenta koji je školsko učilo, roditelji plaćaju 7,00 eura mjesečno.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/24

URBROJ: 2170-01-01/6-23-16

Rijeka, 19. lipnja 2023.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl.ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2278&mjesto=00001&odluka=100
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr