SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 19. Ponedjeljak, 29. svibnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

78.

Na temelju članka 173. stavka 4. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 22. svibnja 2023. godine, donio je

Z a k l j u č a k

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije za 2022. godinu.

(Izvješće je sastavni dio ovog Zaključka)

2. Ovaj Zaključak i Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i na mrežnoj stranici Županije, najkasnije do 31. svibnja 2023. godine.

KLASA: 024-01/23-01/20

URBROJ: 2170-01-01/6-23-12

Rijeka, 22. svibnja 2023.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl.ing., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2274&mjesto=00001&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr