SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 19. Ponedjeljak, 29. svibnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

77.

Na temelju članka 68. stavka 1. točke 2. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine, broj 66/19) Vijeće za vodne usluge u 2. sazivu, na svojoj 248. sjednici od 18. svibnja 2023. donosi

ODLUKU

o djelomičnoj obustavi od primjene Odluke o cijeni vodnih usluga Liburnijskih voda d.o.o.

Članak 1.

OBUSTAVLJA SE OD PRIMJENE Odluka o cijeni vodnih usluga Liburnijskih voda d.o.o., Ičići, donesena 17. siječnja 2023., broj 1701-1/23 i objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 3/23 od 23.siječnja 2023. (dalje u tekstu: Odluka) kako slijedi:

1. u točki III, podtočka 1., iskaz u tablici 1 obustavlja se od primjene u cijelosti;

2. u točki III, podtočka 2., iskaz u tablici 1 obustavlja se od primjene u cijelosti;

3. u točki III, podtočka 3., koja glasi: „ osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna) 8,66 kn/m3 1,15 EUR/m3“ u dijelu koji je viši od 1,09 €/m3, a iskaz tarife u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti;

4. u točki III, podtočka 3.a iskaz u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti;

5. u točki III, podtočka 4. koja glasi: „osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna) 4,37 kn/m3 0,58 EUR/m3“ u dijelu koji je viši od 0,52 €/m3, a iskaz tarife u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti;

6. u točki III, podtočka 5. koja glasi: „osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna) 1,05 kn/m3 0,14 EUR/m3“ u dijelu koji je viši od 0,10 €/m3, a iskaz tarife u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti;

7. u točki III, podtočka 6. koja glasi: „cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva 5,20 kn/m3 0,69 EUR/m3“ u dijelu koji je viši od 0,65 €/m3, a iskaz tarife u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti;

8. u točki III, podtočka 6.a iskaz u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti;

9. u točki III, podtočka 7. koja glasi: „cijena vodne usluge javne odvodnje koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva 2,64 kn/m3 0,35 EUR/m3 u dijelu koji je viši od 0,31 €/m3, a iskaz tarife u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti;

10. u točki III, podtočka 8. koja glasi: „cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva 0,60 kn/m3 0,08 EUR/m3“ u dijelu koji je viši od 0,06 €/m3, a iskaz tarife u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti;

11. u točki III, podtočka 9. odredba koja glasi: „Uz cijenu vodne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama obračunava se i usluga pročišćavanja otpadnih voda po m3 zapremine vozila (1,05 kn/m3; 0,14 EUR/m3).“ u dijelu koji je viši od u dijelu koji je viši od 0,10 €/m3, a iskaz tarife u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti;

12. u točki IV, podtočka 1., iskaz u tablici 1 obustavlja se od primjene u cijelosti

13. u točki IV, podtočka 2., koja glasi: „ osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna) 12,96 kn/m3 1,72 EUR/m3“ u dijelu koji je viši od 1,66 €/m3, a iskaz tarife u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti;

14. u točki IV, podtočka 2.a iskaz u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti;

15. u točki IV, podtočka 3. koja glasi: „osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna) 6,56 kn/m3 0,87 EUR/m3“ u dijelu koji je viši od 0,81 €/m3, a iskaz tarife u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti;

16. u točki IV, podtočka 4. koja glasi: „osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna) 1,05 kn/m3 0,14 EUR/m3“ u dijelu koji je viši od 0,10 €/m3, a iskaz tarife u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti;

17. u točki IV, podtočka 5. odredba koja glasi: „Uz cijenu vodne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama obračunava se i usluga pročišćavanja otpadnih voda po m3 zapremine vozila (1,05 kn/m3; 0,14 EUR/m3).“ u dijelu koji je viši od u dijelu koji je viši od 0,10 €/m3, a iskaz tarife u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti

18. u točki VI, stavku 3. podstavku 1. odredba koja glasi: „cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna) - 2,1 m3 ispuštene vode po članu kućanstva mjesečno 4,37 kn/m3 0,58 EUR/m3“ u dijelu koji je viši od 0,52 €/m3, a iskaz tarife u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti;

19. u točki VI, stavku 3. podstavku 2. odredba koja glasi: „cijena vodne usluga pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna) - 2,1 m3 ispuštene vode po članu kućanstva mjesečno 1,05 kn/m3 0,14 EUR/m3“ u dijelu koji je viši od u dijelu koji je viši od 0,10 €/m3, a iskaz tarife u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti.

Članak 2.

Odredbe članka 1. ove Odluke primjenjuju se za svibanj i lipanj 2023.

Članak 3.

OBUSTAVLJA SE OD PRIMJENE Odluka kako slijedi:

1. u točki III, podtočka 1., iskaz u tablici 1 obustavlja se od primjene u cijelosti;

2. u točki III, podtočka 2., iskaz u tablici 1 obustavlja se od primjene u cijelosti;

3. u točki III, podtočka 3., koja glasi: „ osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna) 8,66 kn/m3 1,15 EUR/m3“ u dijelu koji je viši od 1,12 €/m3, a iskaz tarife u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti;

4. u točki III, podtočka 3.a iskaz u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti;

5. u točki III, podtočka 4. koja glasi: „osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna) 4,37 kn/m3 0,58 EUR/m3“ u dijelu koji je viši od 0,55 €/m3, a iskaz tarife u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti;

6. u točki III, podtočka 5. koja glasi: „osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna) 1,05 kn/m3 0,14 EUR/m3“ u dijelu koji je viši od 0,12 €/m3, a iskaz tarife u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti;

7. u točki III, podtočka 6. koja glasi: „cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva 5,20 kn/m3 0,69 EUR/m3“ u dijelu koji je viši od 0,67 €/m3, a iskaz tarife u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti;

8. u točki III, podtočka 6.a iskaz u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti;

9. u točki III, podtočka 7. koja glasi: „cijena vodne usluge javne odvodnje koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva 2,64 kn/m3 0,35 EUR/m3 u dijelu koji je viši od 0,33 €/m3, a iskaz tarife u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti;

10. u točki III, podtočka 8. koja glasi: „cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva 0,60 kn/m3 0,08 EUR/m3“ u dijelu koji je viši od 0,07 €/m3, a iskaz tarife u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti;

11. u točki III, podtočka 9. odredba koja glasi: „Uz cijenu vodne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama obračunava se i usluga pročišćavanja otpadnih voda po m3 zapremine vozila (1,05 kn/m3; 0,14 EUR/m3).“ u dijelu koji je viši od u dijelu koji je viši od 0,12 €/m3, a iskaz tarife u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti;

12. u točki IV, podtočka 1., iskaz u tablici 1 obustavlja se od primjene u cijelosti

13. u točki IV, podtočka 2., koja glasi: „ osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna) 12,96 kn/m3 1,72 EUR/m3“ u dijelu koji je viši od 1,69 €/m3, a iskaz tarife u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti;

14. u točki IV, podtočka 2.a iskaz u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti;

15. u točki IV, podtočka 3. koja glasi: „osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna) 6,56 kn/m3 0,87 EUR/m3“ u dijelu koji je viši od 0,84 €/m3, a iskaz tarife u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti;

16. u točki IV, podtočka 4. koja glasi: „osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna) 1,05 kn/m3 0,14 EUR/m3“ u dijelu koji je viši od 0,12 €/m3, a iskaz tarife u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti;

17. u točki IV, podtočka 5. odredba koja glasi: „Uz cijenu vodne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama obračunava se i usluga pročišćavanja otpadnih voda po m3 zapremine vozila (1,05 kn/m3; 0,14 EUR/m3).“ u dijelu koji je viši od u dijelu koji je viši od 0,12 €/m3, a iskaz tarife u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti;

18. u točki VI, stavku 3. podstavku 1. odredba koja glasi: „cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna) - 2,1 m3 ispuštene vode po članu kućanstva mjesečno 4,37 kn/m3 0,58 EUR/m3“ u dijelu koji je viši od 0,55 €/m3, a iskaz tarife u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti;

19. u točki VI, stavku 3. podstavku 2. odredba koja glasi: „cijena vodne usluga pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna) - 2,1 m3 ispuštene vode po članu kućanstva mjesečno 1,05 kn/m3 0,14 EUR/m3“ u dijelu koji je viši od u dijelu koji je viši od 0,12 €/m3, a iskaz tarife u kunama obustavlja se od primjene u cijelosti.

Članak 4.

Odredba članka 3. ove Odluke primjenjuje se od isteka roka iz članka 2. ove Odluke do stavljanja ove Odluke izvan snage.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 325-11/23-03/23

URBROJ: 346-99-23-2

Zagreb, 18. svibnja 2023.

Predsjednik Vijeća

Vladimir Šimić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2274&mjesto=00001&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr