SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 19. Ponedjeljak, 29. svibnja 2023.
OPĆINA LOPAR

18.

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10, 114/22) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini od 8. veljače 2023.g. (Zaključak Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/23-07/02, URBROJ: 50301-29/23-23-2, od 8. veljače 2023.) Stožer civilne zaštite Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 11. svibnja 2023. godine, usvaja

Financijski plan

za požarnu 2023. godinu

I.

Proračunom Općine Lopar za 2023. godinu i Projekcijama Proračuna za 2024. i 2025. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 47/22) predviđena su financijska sredstva za požarnu sezonu u 2023. godini, kako slijedi:

1. Protupožarni nadzor Općine Lopar

(PVZO Raba) - 5.000,00 EUR

2. Financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti

i opremanje (DVD Lopar) - 40.000,00 EUR

3. Sufinanciranje plaća sezonskih vatrogasaca

(DVD Lopar) - 4.000,00 EUR

4. Sufinanciranje vatrogasnih intervencija

na osiguranju hitnih medicinskih helihopterskih

letova (DVD Rab) - 3.318,00 EUR

5. Civilna zaštita- redovna djelatnost - 1.500,00 EUR

6. Hrvatska gorska služba spašavanja

(HGSS) - 3.318,00 EUR

II.

Ovaj Plan stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

KLASA: 240-01/23-01/1

URBROJ: 2170-24-02-23-3

Lopar, 11. svibnja 2023.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE LOPAR

ZAMJENIK NAČELNIKA STOŽERA

Damir Paparić, prof. v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2274&mjesto=51281&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr