SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 18. Petak, 19. svibnja 2023.
GRAD OPATIJA

32.

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) te članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 30/09-ispr., 7/13, 3/18, 5/18-ispr., 3/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 11. svibnja 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu ('Službene novine Primorsko–goranske županije broj 43/18., 25/20 i 9/22) članak 7. mijenja se i glasi:

„(1) Grad Opatija oslobodit će od obveze plaćanja komunalnog doprinosa:

1) trgovačka društva u kojima Grad Opatija ima poslovne udjele, za izgradnju komunalnih i drugih javnih građevina u okviru djelatnosti za koje su osnovana,

2) ustanove kojih je osnivač Grad Opatija, za izgradnju ili ozakonjenje građevina koje služe za obavljanje njihove osnovne djelatnosti,

3) Republiku Hrvatsku, Primorsko-goransku županiju, javne ustanove čiji su osnivači Republika Hrvatska ili Primorsko-goranska županija te trgovačka društva u 100% vlasništvu Republike Hrvatske ili Primorsko-goranske županije, za izgradnju građevina javne i društvene namjene kao što su domovi zdravlja, bolnice, klinike, policijske postaje, sudovi, javne službe, škole i dječji vrtići,

4) pravne osobe kojih je osnivač Grad Opatija za gradnju stanova čija se uporaba ili korištenje regulira odlukom Grada Opatije,

5) pravne osobe čiji su osnivači Republika Hrvatska ili Primorsko-goranska županija za gradnju stanova čija se uporaba ili korištenje regulira propisima kojima je uređena društveno poticana stanogradnja,

6) pravne osobe za izgradnju stanova, javnih garaža, objekata komunalne infrastrukture, kulturnih objekata, škola te dječjih vrtića čija se uporaba ili korištenje regulira temeljem zaključenog ugovora s Gradom Opatija sukladno propisima kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo,

7) pravne osobe za izgradnju stanova, javnih garaža, objekata komunalne infrastrukture, kulturnih objekata, škola te dječjih vrtića čija se uporaba ili korištenje regulira ugovorom o pravu građenja zaključenim s Gradom Opatija.

(2) O oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka, donosi se rješenje.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko- goranske županije“.

KLASA: 024-03/23-01/16

URBROJ: 2170-12-01/01-23-1

Opatija, 11. svibnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Dino Žigulić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2273&mjesto=10006&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr