SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 18. Petak, 19. svibnja 2023.
GRAD NOVI VINODOLSKI

47.

Na temelju članka 31. stavak 2. i članka 31.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 10/23) i članka 21. i 29. stavak 4. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 17. sjednici održanoj dana 10. svibnja 2023. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju
naknade troškova za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika
te osoba izabranih na određene dužnosti

Članak 1.

U Odluci o određivanju naknade troškova za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika te osoba izabranih na određene dužnosti („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/21 i 41/22; u daljnjem tekstu: Odluka) članak 1. mijenja se i glasi:

„Ovom Odlukom određuje se naknada troškova za rad članova Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski, članova radnih tijela Gradskog vijeća i Grada, predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski, predsjednika Vijeća mjesnih odbora i gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa.“.

Članak 2.

Članak 2. Odluke mijenja se i glasi:

„Naknada iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:

- član Gradskog vijeća ima pravo na netto mjesečnu naknadu u iznosu od 88,48 EUR, odnosno ukupnu godišnju netto naknadu u iznosu od 1.061,76 EUR,

- predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na netto mjesečnu naknadu u iznosu od 132,72 EUR, odnosno ukupnu godišnju netto naknadu u iznosu od 1.592,64 EUR,

- potpredsjednik Gradskog vijeća ima pravo na netto mjesečnu naknadu u iznosu od 115,02 EUR, odnosno ukupnu godišnju netto naknadu u iznosu od 1.380,24 EUR,

- predsjednik Vijeća mjesnog odbora ima pravo na netto mjesečnu naknadu u iznosu od 36,49 EUR,

- naknada za rad gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa, iznosi 50% umnoška koeficijenta za obračun plaće gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće gradonačelnika.“

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Upravni odjel za financije i javnu nabavu izvršit će isplate preostalih naknada u 2023. godini članovima Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog u skladu s odredbama ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u 'Službenim novinama Primorsko – goranske županije'.

KLASA: 007-01/21-10/2

URBROJ: 2170-11-01-23-7

Novi Vinodolski, 10. svibnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2273&mjesto=51250&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr