SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 18. Petak, 19. svibnja 2023.
GRAD NOVI VINODOLSKI

37.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br. broj 12/13, 18/14, 4/18, 3/20, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 17. sjednici održanoj dana 10. svibnja 2023. godine donijelo je

I. izmjene i dopune

Programa gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2023. godinu

Članak 1.

U Programu gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2023. godinu (Sl. novine PGŽ broj 41/22) (u daljnjem tekstu "Program") mijenja se članak 2. koji sada glasi:

"Za realizaciju ovog Programa u proračunu Grada Novog Vinodolskog planirana su sredstva u iznosu od 2.240.000,00 EUR.

Ovaj Program financirat će se iz prihoda od prodaje nekretnina, zakupa poslovnog prostora, spomeničke rente, prihoda od koncesija na pomorskom dobru, prihoda od koncesijskih odobrenja, prihoda od ostalih koncesija, prihoda ostvarenih od poreza na promet nekretnina te ostalih nenamjenskih proračunskih prihoda.

Fond za ribarstvo sufinancirat će opremanje muzeja ribarstva u Klenovici u iznosu od 33.000,00 EUR.

Projekt energetske obnove Doma kulture sufinancirat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ukupnom iznosu od 265.000,00 EUR.

Sanaciju pomorskog dobra u Novom Vinodolskom i Klenovici sufinancirat će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 100.000,00 EUR.

Izradu glavnog projekta uređenja Frankopanskog kaštela sufinancirat će Ministarstvo kulture u iznosu od 16.000,00 EUR.

Za opremanje igrališta malih sportova u Klenovici očekuje se sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 34.000,00 EUR.

Za izradu glavnog projekta građevine Podbaran očekuje se sufinanciranje Primorsko-goranske županije u iznosu od 20.000,00 EUR."

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se u tabelarnom prikazu u eurima, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-02/22-01/7

URBROJ: 2170-11-01-23-13

Novi Vinodolski, 10. svibnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2273&mjesto=51250&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr