SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 18. Petak, 19. svibnja 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

28.

Temeljem odredbe članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i članka 24. Statuta Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 07/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 11. svibnja 2023. godine donosi

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje rezultat raspodjela rezultata poslovanja te način rasporeda viška prihoda utvrđenog u Financijskom izvještaju Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu u ukupnom iznosu 5.921.241,67 kuna, koji se sastoji od prenesenog viška prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 6.062.869,66 kuna, te manjka prihoda i primitaka ostvarenih u 2022. godini u iznosu od 141.627,99 kuna.

Članak 2.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 – Višak/manjak prihoda koja su iskazana u Financijskom izvještaju Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu, na dan 31. prosinca 2022. godine utvrđena su kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Raspoloživi višak prihoda u iznosu od 5.921.241,67 kn sastoji se od sljedećih izvora financiranja:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Sredstva iz članka 3. ove Odluke rasporediti će se u plan prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu prema izvorima financiranja za namjene po pojedinim programima, aktivnostima i projektima.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

 

KLASA: 400-03/23-01/1

URBROJ: 2170-26-01-23-6

Malinska, 11. svibanj 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2273&mjesto=51511&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr