SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 18. Petak, 19. svibnja 2023.
OPĆINA BAŠKA

32.

Temeljem članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) i članka 40. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), Općinski načelnik Općine Baška, dana 8. svibnja 2023. godine donio je

O D L U K U

o imenovanju povjerenika civilne zaštite
Općine Baška i njihovih zamjenika

Članak 1.

Povjerenicima civilne zaštite Općine Baška, te zamjenicima povjerenika civilne zaštite Općine Baška, imenuju se:

Članak 2.

Riječi i pojmovi u ovoj Odluci, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kom rodu su navedeni.

Članak 3.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici iz članka 1.:

- sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu, te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite,

- daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite, te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,

- sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite,

- organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,

- provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavještavaju inspekciju civilne zaštite.

Članak 4.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, kao segment operativnih snaga sustava civilne zaštite, mogu, zbog njihovog osposobljavanja, biti pozvani na različite oblike planske edukacije, te na vježbe civilne zaštite.

Članak 5.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici dužni su se odzvati pozivu načelnika Stožera civilne zaštite Općine Baška.

Članak 6.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, tijekom obnašanja dužnosti, imaju status obveznika civilne zaštite.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Baška i njihovih zamjenika („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/17).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 240-03/23-01/1

URBROJ: 2170-15-02/1-23-1

Baška, 8. svibnja 2023.

Općinski načelnik

mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., v.r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2273&mjesto=10007&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr