SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 18. Petak, 19. svibnja 2023.
OPĆINA BAŠKA

31.

Temeljem članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23) i članka 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21) Općinsko vijeće Općine Baška na 14. sjednici održanoj 10. svibnja 2023. godine donijelo je

O D L U K U

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi za nekretnine označene kao:

- k.č.br. 2056/3, površine 31 m2,

- k.č.br. 2056/4, površine 31 m2,

- k.č.br. 2056/5, površine 32 m2,

sve upisane u z.k.ul.br. 3633 k.o. Baška-nova, obzirom da je trajno prestala potreba tog dijela nerazvrstane ceste.

Članak 2.

Temeljem ove odluke, zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Crikvenici - Stalna služba u Krku provest će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama iz članka 1. ove Odluke, uz istodobni upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Baška.

Članak 3.

Ovom odlukom stavlja se izvan snage Odluka Općinskog vijeća Općine Baška broj: KLASA: 024-02/23-01/2, URBROJ: 2170-15-01/1-23-11 od 2. ožujka 2023. godine.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

 

KLASA: 024-02/23-01/3

URBROJ: 2170-15-01/1-23-19

Baška, 10. svibnja 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2273&mjesto=10007&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr