SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 17. Petak, 12. svibnja 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

26.

Temeljem članaka 10. 11. i 37. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ("Narodne novine", broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) (u daljnjem tekstu: Uredba), članka 33. Statuta Općine Malinska-Dubašnica ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 7/21), Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica, donosi

I. DOPUNU PLANA

upravljanja pomorskim dobrom
Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu

Članak 1.

Članak 12. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu (SNPGŽ 2/23) (u daljnjem tekstu Plan) nadopunjuje se mikrolokacijama za obavljanje djelatnosti iz članak 11. Plana, a koje su navedene u priloženoj tabeli (prilog 1.) koja čini sastavni dio ove I. dopune plana upravljanja pomorskim dobrom Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu

Grafički prikaz mikrolokacija iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove I. dopune plana upravljanja pomorskim dobrom Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu (prilog 2.)

Članak 2.

I. dopuna plana upravljanja pomorskim dobrom Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu dostaviti će se nadležnom tijelu samouprave Primorsko-goranske županije radi davanja potvrde o usklađenosti s Planom upravljanja pomorskim dobrom u Primorsko-goranskoj županiji.

Nakon ishođenja Potvrde, I. dopuna plana upravljanja pomorskim dobrom Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu i potvrda biti će objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Malinska-Dubašnica, te u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

Grafički prikaz nije predmet objave u „Službenim novinama" Primorsko-goranske županije.“

Članak 3.

I.                    dopuna plana upravljanja pomorskim dobrom Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu i potvrda stupiti će na snagu osmi dan nakon objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.“

 

 

 

KLASA: 343-01/22-01/3

URBROJ: 2170-26-02-23-9

Malinska, 26. travnja 2023.

OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Anton Kraljić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2272&mjesto=51511&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr