SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
OPĆINA PUNAT

15.

Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 36/22), Općinsko vijeće Općine Punat na 13. sjednici održanoj dana 25. travnja 2023. godine donosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat u 2022. godini

Članak 1.

Donosi se Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat u 2022. godini.

Članak 2.

Prihod u visini 65% prikupljenih sredstava naknade planiran je Proračunom Općine Punat za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 800,00 kuna, ostvaren je u iznosu od 477,70 kuna, a namjenski je utrošen za programe katastarsko - geodetske izmjere zemljišta i za podmirenje troškova postupaka koji se vode u svrhu sređivanja imovinskopravnih odnosa i zemljišnih knjiga.

Članak 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-05/23-01/2

URBROJ: 2170-31-01-23-10

Punat, 25. travnja 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr.med., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=51521&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr