SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

17.

Temeljem članka 5. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 44. stavka 3. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21) Općinska načelnica Općine Omišalj dana 27.ožujka 2023. godine donosi

ISPRAVAK PLANA

UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE OMIŠALJ U 2023. GODINI

Članak 1.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području općine Omišalj u 2023. godini, KLASA: 342-01/22-01/3, URBROJ: 2170-30-22-01-2, od 30.11.2022.godine, dogodila se omaška u članku 4. tablici djelatnosti iz jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati i mikrolokacije za obavljanje djelatnosti, pod mikrolokacijom 2. i 9., stoga se ispravljaju iznosi kako slijedi:

U članku 4. u tabličnom prikazu 2. Mikrolokacija, brojka: „500,00 kn“ zamjenjuje se brojkom: „1.000,00 kn, a brojka „66,36 EUR“ zamjenjuje se brojkom „132,72 EUR“.

U članku 4. u tabličnom prikazu 9. Mikrolokacija brojka: „600,00 kn“ zamjenjuje se brojkom: „400,00 kn“, a brojka „3.600,00 kn“ zamjenjuje se brojkom „2.400,00 kn“.

U članku 4. na kraju tablice u retku UKUPNO, brojka „175.000,00 kn“ zamjenjuje se brojkom „174.500,00 kn“.

Članak 8.

Ovaj Ispravak Plana dostaviti će se nadležnom tijelu samouprave u Primorsko-goranskoj županiji radi davanja Potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Potvrda).

Nakon ishođenja Potvrde, Ispravak Plana i Potvrda biti će objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Općine Omišalj te Ispravak Plana u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.   

Plan će stupiti na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.   

 

 

 

 

KLASA: 342-01/22-01/3

UR.BROJ: 2170-30-23-4

Omišalj, 27.3.2023.

Općinska načelnica

mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=51513&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr