SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
OPĆINA MATULJI

33.

Na temelju članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) te članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14,29/14,4/15-pročišćeni tekst, 39/15,7/18, 6/21 i 23/21) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 27.04. 2023. godine donijelo je

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Matulji

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Matulji u tekstu koji je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji dana 27. ožujka 2023. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „“Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 601-04/23-01/0001

URBROJ: 2170-27-01/1-23-2

Matulji, 27.04.2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Slobodan Juračić v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=51211&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr