SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
OPĆINA MATULJI

31.

Na temelju članka 25. stavka 8. Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 27.04.2023. godine donosi

PROGRAM

KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2023. GODINI

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjena utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu.

Članak 2.

Proračunom Općine Matulji za 2023. godinu planirani su prihodi sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u visini od 1.000,00 eura.

Članak 3.

Planirani prihodi Proračuna iz članka 2. raspoređuju se kao izvor financiranja rashoda Proračuna Općine Matulji za 2023. godinu planiranih u okviru Razdjela 002 Jedinstveni upravni odjel, Glava 00202 Jedinstveni upravni odjel, Program 2008 Prostorno planiranje, Kapitalni projekt K200801 Prostorni planovi.

U slučaju da se prihodi naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta ostvare iznad planiranog iznosa iz članka 2., cjelokupan iznos više ostvarenih prihoda koristiti će se kao izvor financiranja planiranih rashoda Proračuna Općine Matulji za 2023. godinu u okviru Razdjela 002, Glave 00202 Jedinstveni upravni odjel, Program 2008 Prostorno planiranje, Kapitalni projekt K200801 Prostorni planovi.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

KLASA: 400-07/23-01/0004

URBROJ: 2170-27-01/1-23-0002

Matulji, 27.04.2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

PREDSJEDNIK

Slobodan Juračić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=51211&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr