SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
OPĆINA MATULJI

21.

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) Općinskom vijeću Općine Matulji, podnosim

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2022. GODINU

Općinsko vijeće Općine Matulji donijelo je 23.12.2021. godine Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/21), 24.05.2022. godine I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/22) te 25.10.2022. godine II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/22).

Ukupno je Godišnji Program realiziran s 89,49%, uspoređujući osigurana (planirana) sredstva i realizirane troškove. U mjeri manjoj od planiranog, realizirane su pozicija Održavanje nerazvrstanih cesta, Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, Održavanje groblja i krematorija unutar groblja, Održavanje čistoće javnih površina, dok je u većoj mjeri od planiranog izvršena pozicija Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, no ukupna ugovorna obveza koja nije realizirana na pojačanom održavanju nastavlja se početkom iduće godine

Unutar programa, realizacija po pojedinačnim stavkama neznatno odstupa od planiranih na način da su troškovi održavanja na pojedinim stavkama nešto viši u odnosu na procijenjene vrijednosti iz Programa odnosno nešto niži, ovisno o potrebama održavanja. Sredstva za pokriće povećanih rashoda osigurana su Odlukom Općinskog načelnika o preraspodjeli planiranih sredstava na proračunskim stavkama za 2022. godinu od 30.12.2022. godine, i to sve unutar samog Programa održavanja.

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu prema izvorima financiranja je sljedeće:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Sveobuhvatno, Program održavanja komunalne infrastrukture je izvršen u okviru potrebnog obima i sukladno osiguranim sredstvima kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 400-07/23-01/0002

URBROJ: 2170-27-02/1-23-0001

Matulji, 13.04.2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Vedran Kinkela, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=51211&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr