SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
GRAD MALI LOŠINJ

17.

Na temelju članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu (NN 8/23), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini (NN 8/23) i 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17, 9/18 i 9/21), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 27. travnja 2023. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe
Grada Mali Lošinj u 2023. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila te način financiranja redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj.

Ova Odluka se primjenjuje u suglasju s Proračunom Grada Malog Lošinja za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (SN PGŽ 46/22), Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu (NN 8/23 ) i Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini (NN 8/23).

Članak 2.

Sredstva utvrđena Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini u visini od 404.581,00 EUR namijenjena za financiranje decentraliziranih rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda, rasporedit će se primjenom odredbi navedene Odluke za sljedeće namjene:

Članak 3.

Planirana sredstva iz članka 2. Ove Odluke razvrstavaju se u skladu s Proračunom Grada Malog Lošinja za 2023. godinu, a s istima raspolaže Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja, koji raspoređuje sredstva korisniku.

Javna vatrogasna postrojba Grad Mali Lošinj dužna je postupiti u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Zakonom o javnoj nabavi.

Članak 4.

Javna vatrogasna postrojba će planirana sredstva iz članka 2. Ove Odluke povlačiti putem Lokalne riznice na osnovi stvarno nastalih rashoda.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe odgovoran je za točnost, pravovremenost i istinitost iskazanih podataka za rashode koji se financiraju na temelju ove Odluke te namjensko trošenje tih sredstava.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 402-08/23-01/17

URBROJ: 2170-10-01-23-7

Mali Lošinj, 27. travanj 2023.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr.med.vet., v.r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=10005&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr