SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
GRAD MALI LOŠINJ

16.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10 i 10/23) i članka 32. stavak 1. podstavak 19. Statuta Grada Malog Lošinja ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč.tekst, 9/18 i 9/21), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 27. travnja 2023. godine, donijelo je

O D L U K U

o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja.

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika iz članka 1. ove odluke određuju se unutar kategorije, potkategorije, razine potkategorije i klasifikacijskog ranga kako slijedi:

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 22/2022).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ”Službenim novinama Primorsko -goranske županije”.

 

 

 

 

 

KLASA: 120-01/22-01/01

URBROJ:2170-10-1-23-2

Mali Lošinj, 27. travnja 2023.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr.med.vet., v.r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=10005&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr