SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 15. Četvrtak, 20. travnja 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

19.

Temeljem odredbe članka 8. Odluke o davanju na korištenje javne površine („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 6/23) i članka 24. Statuta Općine Malinska–Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici dana 13. travnja 2023., donijelo je

PLAN

lokacija za rezervirana parkirališna mjesta

I.

Utvrđuju se lokacije za rezervirana parkirališna mjesta na javnim površinama, na području Općine Malinska–Dubašnica, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

** primjenjuje se Odluka o lokalnim porezima (razrez poreza na korištenje javne površine)

II.

Ovaj Plan lokacija za postavu privremenih objekata stupa na snagu sljedećeg dana nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 363-01/23-04/4

URBROJ: 2170-26-01-23-3

Malinska, 13. travnja 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik:

Ivica Perišić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2270&mjesto=51511&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr