SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 14. Petak, 14. travnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

59.

Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22 i 156/22), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16. sjednici, održanoj 30. ožujka i 6. travnja 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe – Ljekarna Snježana Muškardin, mag.pharm

Članak 1.

Ljekarni Snježana Muškardin, mag.pharm na adresi Riva lošinjskih kapetana b.b, Mali Lošinj, daje se suglasnost za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe.

Članak 2.

Ljekarna Snježana Muškardin, mag.pharm. obavljat će javnu zdravstvenu službu – ljekarnička djelatnost kao privatna praksa na adresi Braće Ivana i Stjepana Vidulića 2-6, Mali Lošinj, uz uvjet ishođenja rješenja Ministarstva zdravstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti u novom prostoru na navedenoj adresi.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/2

URBROJ: 2170-01-01/5-23-62

Rijeka, 6. travnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2269&mjesto=00001&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr