SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 14. Petak, 14. travnja 2023.
GRAD RAB

17.

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini (Zaključak Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/23-07/02, URBROJ: 50301-29/23-23-2 od 8. veljače 2023. godine), Stožer civilne zaštite Grada Raba, na sjednici održanoj 4. travnja 2023. godine, usvaja

Financijski plan za požarnu 2023. godinu

I.

Konsolidiranim proračunom Grada Raba za 2023. godinu s Projekcijama za 2024. i 2025. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 48/22) predviđena su financijska sredstva za požarnu sezonu u 2023. godini, kako slijedi:

1. Osnovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice

otoka Raba - 82.288,00 EUR

2. Osnovna djelatnost Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab -72.998,00 EUR

3. Osnovna djelatnost Civilne zaštite Rab - 5.309,00 EUR

II.

Ovaj Plan stupa na snagu danom usvajanja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 240-02/23-01/01

URBROJ: 2170-13-02/1-23-4

Rab, 4. travnja 2023.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA RABA

NAČELNIK STOŽERA

Denis Deželjin, dipl. ing.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2269&mjesto=51280&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr