SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 13. Srijeda, 5. travnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

45.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 79/06 i 110/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13–pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 16. sjednici održanoj 30. ožujka 2023. godine, donijela je

P R O G R A M

javnih potreba za obavljanje djelatnosti
Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Rijeka
i Stanice Delnice u 2023. godini

Članak 1.

Ovim Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Rijeka i Stanice Delnice u 2023. godini (dalje u tekstu: Program) osiguravaju se uvjeti za zadovoljenje javnih potreba u obavljanju redovne djelatnosti i godišnjih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Rijeka i Stanice Delnice (dalje u tekstu: HGSS Stanica Rijeka i Stanica Delnice) od značaja za Primorsko-goransku županiju u 2023. godini.

Članak 2.

HGSS Stanica Rijeka i Stanica Delnice organiziraju, unaprjeđuju i obavljaju djelatnost spašavanja i zaštite ljudskih života u planinama i na nepristupačnim područjima i u drugim izvanrednim okolnostima na području Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

U Proračunu Primorsko-goranske županije za 2023. godinu, Razdjelu I. Glava 2. Ured Županije, Aktivnost 120203 Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite, skupina 38 Ostali rashodi, osigurana su sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. ovog Programa u iznosu od 23.900,00 eura.

Članak 4.

Za obavljanje redovne djelatnosti, godišnjih aktivnosti i godišnjih troškova održavanja HGSS Stanice Rijeka u 2023. godini raspoređuje se iznos od 16.200,00 eura za slijedeće aktivnosti: akcije spašavanja, održavanje znanja i sposobnosti te edukacija i obuka novih kadrova, nabava opreme za spašavanje i potrošnog medicinskog/sanitetskog materijala, održavanje interventnih baza na Platku, u Rijeci (Vežica) i baze u Lošinju, održavanje voznog parka, te izdaci za plaće za jednog djelatnika, nabava novog terenskog vozila, vježbe, prehrana, liječenje, cijepljenje i drugi troškovi za potražne pse.

Članak 5.

Za obavljanje redovne djelatnosti, godišnjih aktivnosti i godišnjih troškova održavanja HGSS Stanice Delnice u 2023. godini raspoređuje se iznos od 7.700,00 eura za slijedeće aktivnosti: akcije spašavanja, provođenje tečajeva i vježbi zimske i ljetne tehnike spašavanja, tečaj i vježbe speleo spašavanja, tečaj spašavanja na divljim vodama, provođenje obuke letača spašavatelja (helikoptersko spašavanje), te održavanje znanja i sposobnosti – produženje licence za gorskog spašavatelja.

Članak 6.

Sredstva iz članka 4. i 5. ovog Programa isplatit će se HGSS Stanici Rijeka i Stanici Delnice nakon zaključenja ugovora o financiranju redovne djelatnosti.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za zaključivanje ugovora o financiranju redovne djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Članak 7.

HGSS Stanica Rijeka i Stanica Delnice dužne su Primorsko-goranskoj županiji putem Ureda Županije dostaviti godišnje izvješće o izvršenju programa i projekata te utrošku sredstava sukladno Programu, u roku od 60 dana od isteka poslovne godine.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/2

URBROJ: 2170-01-01/5-23-27

Rijeka, 30. ožujka 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2268&mjesto=00001&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr