SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 28. Ponedjeljak, 31. listopada 2005.
GRAD NOVI VINODOLSKI
31

63.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01 i 60/01) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/03 i 23/05) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 13. listopada 2005. godine donijelo je sljedeće

RJEŠENJE
o imenovanju članova Socijalnog vijeća

I.

Imenuje se Socijalno vijeće u sljedećem sastavu:

1. Marinko Buljat, za predsjednika

2. Vesna Đujić, za člana

3. Margareta Jelača, prof., za člana

4. Krunoslava Barberić, za člana

5. Zdenka Vukelić, dipl. uč., za člana

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljeno u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 550-01/05-01/4

Ur. broj: 2107/02-01-05-1

Novi Vinodolski, 17. listopada 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=142&mjesto=51250&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr