SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 28. Ponedjeljak, 31. listopada 2005.
GRAD NOVI VINODOLSKI
31

58.

Na temelju članka 92. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01 i 60/01) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/03 i 23/05) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 4. sjednici održanoj dana 13. listopada 2005. godine donijelo je

Ponedjeljak,31.listopada2005. Stranica2539—broj28

SLUŽBENENOVINE

RJEŠENJE
o razrješenju člana Gradskog poglavarstva

I.

Miljenko Žanić, kap. duge plovidbe, Obala kneza Branimira 3, Novi Vinodolski, razrješava se, temeljem podnesene ostavke, dužnosti člana Gradskog poglavarstva Grada Novi Vinodolski.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljeno u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/05-01/15

Ur. broj: 2107/02-01-05-5

Novi Vinodolski, 17. listopada 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=142&mjesto=51250&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr