SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 10. Petak, 24. ožujka 2023.
OPĆINA MATULJI

14.

Na osnovu čl.24.st.2. i čl.27.st.1.Zakona o pravima nacionalnih manjina ( NN.br.155/02, 47/10, 80/10 i 93/11/ ) i članka 19. st. 1. toč. 2. Statuta Vijeća Srpske nacionalne manjine Općine Matulji ( Službene novine Primorsko-goranske županije 24/15 i oznake KLASA:013-01/15-01/1, URBROJ; 2156-04-01-15-19, od 7 . srpnja 2015. godine), Vijeće Srpske nacionalne manjine na svojoj sjednici održanoj dana 24.10.2022 godine, donosi

STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENI STATUTA

Članak 1.

U članku 15.st.1.Statuta Vijeća Srpske nacionalne manjine (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 24/15 i oznake: KLASA:013-01/15-01/1,URBROJ:2156-04-01-15-19, od 07. srpnja 2015. godine) , brojka „ 7 ” zamijenjuje se brojko „ 10” .

Članak 2.

Ova Statutarna odluka o izmjeni Statuta Vijeća Srpske nacionalne manjine Općine Matulji primijenit će se na slijedeće izbore članova vijeća Srpske nacionalne manjine , koji će se održati 2023. godine.

Članak 3.

Ova Statutarna Odluke o izmjeni Statuta vijeća Srpske nacionalne manjine Općine Matulji objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske Županije, a stupa na snagu danom objave.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Slavko Kokotović, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2265&mjesto=51211&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr