SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 7. Utorak, 28. veljače 2023.
GRAD NOVI VINODOLSKI

26.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o zaštititi od požara („Narodne novine“ broj 92/10 i 114/22) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 15. sjednici održanoj 23. veljače 2023. godine donosi

ODLUKU

o donošenju Plana, programa i načina
upoznavanja stanovništva Grada Novog Vinodolskog
s opasnostima od požara

Članak 1.

Ovom Odlukom se određuje donošenje i sadržaj Plana i Programa upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara i hitnim postupcima koje treba poduzeti u vezi zaštite od požara i način na koji u konkretnoj situaciji upoznati stanovništvo s neposrednom opasnošću od požara.

Članak 2.

Planom upoznavanja stanovništva se regulira način na koji treba biti obaviješteno stanovništvo o događajima koji prethode nastanku požara, metodama preventive kako ne bi nastao požar i radnjama koje treba poduzeti kad se dogodi požar.

Planom upoznavanja stanovništva treba također odrediti da se stanovništvo educira i osposobljava za zaštitu od požara putem redovitog sustava odgoja i obrazovanja, zatim putem sustava i programa informativno promotivnog i obrazovnog djelovanja, te putem programa osposobljavanja koje provode humanitarne organizacije i udruge građana koje se bave određenim oblicima zaštite i spašavanja.

Planom upoznavanja stanovništva treba odrediti da se osim redovitog školovanja u koje se uvodi nastavni program vezan uz zaštitu od požara, stanovništvo Grada Novog Vinodolskog prije svega obavještava putem plakata i službenih glasila te web stranice Grada Novog Vinodolskog o preventivnim aktivnostima vezanim uz zaštitu od požara, kao i o postupanju u slučaju nastanka požara.

Planom upoznavanja također treba odrediti organizacije koje će tijekom proračunske godine i u kojem obliku održavati seminare, radionice i slično u vezi zaštite od požara.

Članak 3.

Programom upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara treba predvidjeti na koji način se u nastavnom programu djeca i mladež upoznaju s zaštitom od požara te način na koji se to može dopuniti (npr. izborna nastava).

Programom zaštite od požara treba predvidjeti mjeru i količinu potrebne edukacije stanovništva, a temeljem Procjene ugroženosti i odrediti konkretne mjere koje će se poduzeti kako bi se ostvarila odgovarajuća zaštita od požara u vidu određivanja točno određenih edukacija, njihova vremena i sadržaja.

Programom zaštite od požara se određuje koje informacije glede zaštite od požara će se proslijediti stanovništvu putem web stranice, a koje putem oglasnih ploča i plakata te službenih glasila.

Članak 4.

Plan upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog donijet će u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 5.

Program upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara donijet će se od strane Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog u roku od 2 mjeseca od dana stupanja na snagu Plana upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara.

Članak 6.

Stanovništvo Grada Novog Vinodolskog će se upoznati s neposrednom opasnošću od požara vatrogasnom sirenom koju će u slučaju požara pustiti u pogon DVD San Marino Novi Vinodolski na uobičajen način na koji se u Republici Hrvatskoj označava opasnost od požara, za cijelo područje Grada, u slučaju većeg požara.

U slučaju lokalnog požara stanovništvo Grada Novog Vinodolskog koje se nalazi u blizini lokaliteta požara obavijestit će se putem kurira kako bi mogli osigurati zaštitu nepokretnih osoba, djece i ostalih osoba koje se ne mogu same zaštiti ili kretati i zaštitu stvari potrebnih za osnovne životne potrebe stanovnika i ostalih materijalnih i kulturnih dobara, te kako bi mogli pomoći u gašenju nastalog požara.

Priopćenja za stanovništvo u slučaju požara mogu se dati, u slučaju potrebe, putem lokalnih radiostanica i drugih elektroničkih medija, kao i putem razglasa.

Članak 7.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 245-02/23-01/4

URBROJ: 2170-11-01-23-2

Novi Vinodolski, 23. veljače 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2262&mjesto=51250&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr