SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 7. Utorak, 28. veljače 2023.
GRAD NOVI VINODOLSKI

20.

Na temelju članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 15. sjednici održanoj 23. veljače 2023. godine, donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti Gradonačelniku za
provedbu postupka usklađenja temeljnog kapitala Poduzetničkog centra VINODOL d.o.o.

Članak 1.

Dozvoljava se Gradonačelniku Tomislavu Cvitkoviću da u svojstvu člana Skupštine društva Poduzetnički centar VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski provede usklađenje temeljnog udjela Grada Novi Vinodolski kroz smanjenje istog na iznos od 13.270,00 EUR, te preraspodjelu ostatka u iznosu od 2,28 EUR u korist kumulativnog gubitka iz prethodnog razdoblja.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 302-02/23-01/3

URBROJ: 2170-11-01-23-3

Novi Vinodolski, 23. veljače 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2262&mjesto=51250&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr