SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 7. Utorak, 28. veljače 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

13.

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 9. sjednici održanoj 22. veljače 2023. godine, donijelo je

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

na području općine Omišalj za 2023. godinu

I.

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Omišalj za 2022. godinu, te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Omišalj za razdoblje od 2021. do 2024. godine, donosi se godišnji plan aktivnosti za 2023. godinu sa visinom planiranih sredstava u Proračunu Općine Omišalj za 2023.g. i projekcijama za 2024. i 2025.g. kako je navedeno u Prilogu 1:

1. Općinsko vijeće razmotrit će i donijeti sljedeće dokumente:

a. Analiza stanja sustava civilne zaštite za proteklu godinu,

b. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za tekuću godinu s financijskim učincima,

c. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje općine Omišalj,

d. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite,

e. Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara,

f. Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene sukladno novoj Procjeni rizika i Planu djelovanja civilne zaštite koji predviđaju smanjenje broja pripadnika postrojbe sa 33 na 20 članova

2. Općinski načelnik donijeti će sljedeće dokumente:

a. Plan vježbi civilne zaštite

3. Stožer civilne zaštite:

a. Održavati će sjednice prema potrebi, a najmanje jedan put godišnje, i to prije turističke sezone.

b. Provest će se edukacija novih članova Stožera u suradnji sa Područnim uredom civilne zaštite Rijeka (PUCZ).

4. Javna vatrogasna postrojba Grada Krka

a. Obavljat će svoju redovnu djelatnost, u sklopu koje će provoditi i vježbe sukladno svojim planovima rada i postupanja.

5. Dobrovoljno vatrogasno društvo Njivice

a. Djelovati će sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva, intervencije u suradnji sa Javnom vatrogasnom postrojbom i samostalno, održavanje voznog parka i opreme)

6. Hrvatski crveni križ

a. Obavljati će poslove iz svog područja te sukladno Operativnom planu zaštite i spašavanja Gradskog društva Crvenog križa Krk

7. Postrojba civilne zaštite

a. Provest će se postupak formiranja nove postrojbe opće namjene sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća i odluci Općinskog vijeća iz točke 1.f. ovog Plana

8. Povjerenici civilne zaštite

a. Provest će se edukacija/osposobljavanje u suradnji s PUCZ Rijeka

9. Pravne osobe koje pružaju usluge

a. Dostaviti će se izvaci iz Plana djelovanja civilne zaštite pravnim osobama iz Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite te će se zaključiti ugovori s istima.

10. Edukacije djece u školama i vrtićima

a. Provodit će se u dogovoru sa Osnovnom školom, Dječjim vrtićem i JVP Grada Krka/Crvenim križem i sl.

11. Sustav za uzbunjivanje

a. Provodit će se kontrola čujnosti sirena

II.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

KLASA: 024-01/23-01/15

URBROJ: 2170-30-23-7

Omišalj, 22. veljače 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2262&mjesto=51513&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr