SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 28. Ponedjeljak, 31. listopada 2005.
GRAD NOVI VINODOLSKI
31

50.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03 i 82/04), članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01, 18/03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 13. listopada 2005. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu (»Službene novine« broj 44/04 i 8/05), (u daljnjem tekstu: Program) mijenja se članak 2., u kunama, kako slijedi:

VRSTA PRIHODA 2005. godina u kn

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 3.

Sveukupna troškovna strana Programa za 2005. godinu (A+B+C+D+E+F+G) mijenja se sa iznosa 14.430.000,00 na iznos 10.506.000,00kn.

Članak 4.

Članak 4. stavak 1. Programa mijenja se i glasi:

Realizacija Program iz članka 3. točke A., B., C., D. i E izfinancirati će se iz sredstava komunalnog doprinosa, koncesijske naknade sufinanciranja gradnje fizičkih subjekata te dijelom iz ostalih proračunskih prihoda.

Realizacija Programa iz članka 3. točki F. i G. izfinacirati će se iz naknade za priključenje, sufinanciranja Županije, te dijela ostalih proračunskih prihoda.

Članak 5.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/05-01/64

Ur. broj: 2107/02-01-05-2

Novi Vinodolski, 17. listopada 2005.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

II. izmjene i dopune programa gradnje   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=142&mjesto=51250&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr