SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

34.

Na temelju članka 5. stavka 1. točke d) Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti („Narodne novine“ broj 46/11, 6/13, 63/14 i 100/18), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 15. sjednici održanoj 16. veljače 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 20/12, 5/15 i 28/15), u članku 7. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

„Mrtvozornici imaju pravo na naknadu za svoj rad u visini od 40,00 eura bruto po svakom obavljenom pregledu umrle osobe.

Osim naknade iz stavka 1. ovog članka, mrtvozornicima pripada i pravo na naknadu troškova prijevoza u neto iznosu od 0,40 eura po prijeđenom kilometru za svaki obavljeni pregled umrle osobe, kao i pravo na nadoknadu troškova nabave obrasca iz članka 6. stavka 4. ove Odluke.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 024-04/23-01/1

URBROJ: 2170-01-01/5-23-44

Rijeka, 16. veljače 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=00001&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr