SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

33.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine' broj 120/16 i 114/22), članka 67. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 15. sjednici održanoj 16. veljače 2023. godine, donijela je

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama
Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne
nabave robe, radova i usluga

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga („Službene novine“, broj 5/17, dalje u tekstu; Pravilnik) riječ „kuna“ zamjenjuje se riječju „eura“, broj „20.000,00“ sa brojem „2.650,00“, broj „70.000,00“ sa brojem „9.300,00“, broj „200.000,00“ sa brojem „26.540,00“, a broj „500.000,00“ sa brojem „66.360,00“.

Članak 2.

U članku 8. Pravilnika u stavku 2. točki 1. brišu se riječi „konzultantske, specijalističke usluge,“.

Članak 3.

U članku 12. Pravilnika iza riječi „predlažu odabir ponude“ dodaju se riječi „ili poništenje postupka nabave“.

Članak 4.

U članku 13. Pravilnika stavak 2. mijenja se i glasi:

„Ugovor o jednostavnoj nabavi ili okvirni sporazum s odabranim ponuditeljem sklapa se u pisanom obliku nakon dostave Obavijesti o odabiru.“

Članak 5.

U članku 18. Pravilnika riječi „Upute o postupanju u nabavi robe, radova ili usluga (KLASA: 022-04/14-01/2; URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-6 od 20. siječnja 2014.) i Izmjene i dopune Upute o postupanju u nabavi robe, radova ili usluga (KLASA: 022- 04/15-01/1; URBROJ 2170/1-01-01/6-15-6 od 12. siječnja 2015.)“ zamjenjuju se riječima „Upute o postupanju u nabavi robe, radova ili usluga (KLASA: 022-04/19-01/1; URBROJ: 2170/1-01-01/5-19-6 od 14. siječnja 2019.)“.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i objavljuje se na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 024-04/23-01/1

URBROJ: 2170-01-01/5-23-42

Rijeka, 16. veljače 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=00001&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr