SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

20.

Na temelju članka 127. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 23. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2023. godinu („Službene novine“ broj 43/22), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 15. sjednici održanoj 16. veljače 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti za dugoročno
zaduženje Županijskoj upravi za ceste
Primorsko-goranske županije radi podizanja kvalitete cesta na području Gorskog kotara

Članak 1.

Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Primorsko goranske županije za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita u iznosu od 2.000.000,00 eura kod Privredne banke Zagreb d.d., radi podizanja kvaliteta cesta na području Gorskog kotara, a pod slijedećim uvjetima:

• Iznos kredita: 2.000.000,00 eura

• Namjena: podizanje kvalitete cesta na području Gorskog kotara

• Kamatna stopa: 1,60% godišnje, fiksna

• Efektivna kamatna stopa: 1,64%

• Krajnji rok korištenja: 31. prosinca 2023. godine

• Rok otplate: 5 godina

• Uvjeti otplate: u 20 uzastopnih tromjesečnih rata, svaka po 100.000,00 eura koje dospijevaju zadnji dan svaka tri mjeseca, od kojih prva dospijeva 31. ožujka 2024. godine, a zadnja 31. prosinca 2028. godine

• Način korištenja: plaćanje na račun dobavljača/izvođača radova temeljem faktura, ovjerenih situacija, te ostale pravovaljane dokumentacije. Dozvoljava se refundacija za već plaćene račune/situacije uz dostavljanje dokaza o izvršenom plaćanju

• Naknada: za obradu zahtjeva u iznosu 1.327,23 eura jednokratno

• Instrumenti osiguranja povrata kredita: 2 bjanko vlastite akceptirane mjenice i 1 zadužnica Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, uz mjenično očitovanje.

Članak 2.

Zadužuje se Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije da odmah po sklapanju ugovora o kreditu Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu dostavi jedan primjerak sklopljenog ugovora, te tromjesečno izvještava o otplati duga po navedenom ugovoru.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/1

URBROJ: 2170-01-01/5-23-31

Rijeka, 16. veljače 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=00001&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr